dorpsvereniging SINT LAURENS

 

 

AGENDA

 

 

Automatische Externe Defibrillator                    AED

Locaties in Sint Laurens

Dorpshuis Van Cittershoff
Van Cittersstraat 64 (tijdens openingstijden)

 

Woongemeenschap Popkensburg
Kasteelstraat 7 (openbaar toegankelijk 24 uur)

 

Kantine KV ONDO

Sportveld "De Brigge" (tijdens openingstijden kantine)

 

cbs Palmenhof

Noordweg 442 (openbaar toegankelijk 24 uur)

 

mevr. v.d. Gruiter

St. Laurenslaan 4 (aanbellen)

 

Vereniging AED Sint Laurens

 

volg ons op Facebook

 

Spaar doppen voor KiKa.

U  kunt ze inleveren bij cbs Palmenhof Noordweg 442

 

Open Huis Dorpskerk

Gebruik, Huur, Activiteiten

reserveren

Jaarprogramma

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Lid worden van de Dorpsvereniging kan door storting van € 7,50 per gezin per jaar, op rekening NL59 INGB 0002 692 066 t.n.v. Dorpsvereniging Sint Laurens o.v.v. nieuw lid.

 

 

Stichting Manteling

Organisatie voor mantelzorg en zorgvrijwilligers op Walcheren

 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (website)

 

 

 

 

AANVRAAG DORPSTAFELBUDGET

Lets Walcheren

lokaal ruilhandelsysteem.

link naar Lets Walcheren

Wilt u zich sportief uitleven? Dat kan in de gymzaal van St. Laurens

Voor inlichtingen klik hier

 

foto's wilgenknotten

naar boven

BUURTHULP SINT LAURENS

tel : 06 - 30794087 of e-mail

informatie

Informationen

information

information

Exposities in

galerie De Osseberg

 

 

 

facebook

www.deosseberg.nl

 

Snipperdag bij de molen

Toekomstige woningbouw
bij Sint Laurens

 

 

 

structuurvisie

 

 

 

totaalplan

 

 

 

 

uitbreidingsplan 1e fase

 

Wat gebeurt er in en om  molen De Hoop.

Vind alle informatie
Bijzondere kijk op de molen

Verslag Dorpstafel Sint Laurens

       23 oktober 2018

 

Dorpstafels 2019

9 mei en 26 september

Informatiebord bij de molenromp

informatie via QR code

Vrouwen 50+

sporten elke dinsdag

van 8.30 - 9.30 uur.

Gymzaal St. Laurens

Info: 634161 of 636813

BuurtWhapsapp

aanmelden

 

AED vereniging

Sint Laurens

Molen  

De Hoop

peuterspeelzaal*

burgernet*
oranjevereniging*
dorpskrant*

jeu de boules
koersbal*

historie

Porthos

zorg en welzijn*

dorpswethouder*

dorpsmanager*

praktijkcentrum*
korfbalvereniging

bestemmingsplannen
volkstuinvereniging

website Middelburg

Zeeland Veilig

Biblioservicebus St. Laurens

In de oneven weken op dinsdagmorgen

van 8.45 tot 9.45 uur bij cbs Palmenhof

 

Volkstuinvereniging Kweeklust

meer weten? klik hier

Nieuwbouwplannen

in en om Sint Laurens

 

Facebook

 

Dressuurstal  Nijpjes

nieuwbouwprojecten

rondom St. Laurens

 

 

 

 

 

 

Bijzonder zicht op molen De Hoop en Sint Laurens

Opnamen van 360 graden fotograaf

Joost van Borrendam

Meer werk van de fotograaf hier te zien

 

 

 

 

DEZE WEBSITE IS NIET MEER ACTUEEL!

ONZE NIEUWE WEBSITE KUNT U VINDEN OP:

 

https://sintlaurensdv.nl

DORPSVERENIGING

Ons privacybeleid (AVG)

 

 

 

 

Goed nieuws voor  molen De Hoop

Tamoil gaat de LPG gasinstallatie verwijderen

Ophaaldata oud papier

 

 

 

 

 

7 mei Wijktheater

Door ZB en Welzijn Middelburg in het Van Cittershoff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente in

Sint Laurens gaan samen

 

 

Nieuwbouwplannen

 

Sint Laurens

 

 

 

Hij/zij is er weer

 

Nieuwe cursus

EHBO aan kinderen

 

Reanimatie en gebruik AED.

 

 

Stop de Carnavalskraker

Burgernet

 

Dorpstafel 2019

Donderdag 9 mei

Donderdag 26 september

 

 

 

 

 

Jaarvergadering

 

 

Dorpsvereniging 15 april 19.30 Van Cittershoff

 

Open Huis

Rederijkers op Walcheren

 

Doe wat met de

groencheque

dorpsvereniging SINT LAURENS